Jan Duszyński

kompozytor

My Beautiful Dream
Drugi Kwartet Smyczkowy >
Rondo >


 

na sopran solo i zespół kameralny
Roseane Kue sopran solo
Ryan McAdams dyrygent